فارسی

در این صفحه می توانید به تمامی نمونه سوالات و کاربرگ های فارسی اول ابتدایی به صورت یک جا دسترسی داشته باشید.

کاربرگ ها

 

عنوان توضیحات لینک
مجموعه کاربرگ نگاره های اول ابتدایی (1)  شامل 2 صفحه تمرین برای هر نگاره دانلود
مجموعه کاربرگ نگاره های اول ابتدایی (2)  شامل 2 صفحه a5 تمرین برای هر نگاره دانلود
مجموعه کاربرگ صداکشی درس 1 تا 8 اختصاصی مجموعه حضرت روح الله دانلود
آزمون ها

 

عنوان توضیحات لینک
آزمون فارسی اول ابتدایی نوبت اول اختصتصی مجموعه حضرت روح الله دانلود
آزمون پایانی فارسی اول ابتدایی اختصتصی مجموعه حضرت روح الله دانلود